Warunki rekrutacji


Rekrutacja na Ochronę Dóbr Kultury w Toruniu jest prosta. Na ten kierunek nie organizujemy egzaminu (na Wydziale Sztuk Pięknych egzaminy praktyczne obowiązują na kierunki artystyczne, Konserwację i Restaurację Dzieł Sztuki oraz Architekturę Wnętrz). Na ODK decyduje „konkurs świadectw”.

Matura z historii sztuki nie jest wymagana – postaramy się poprowadzić Was przez tę dyscyplinę w ramach programu studiów :)

Rejestracji na studia dokonuje się za pośrednictwem IRK (Internetowej Rejestracji Kandydatów), czyli systemu, pieszczotliwie zwanego przez niektórych „Irką”: https://irk.umk.pl/.

 

IRKA POPROWADZI WAS PRZEZ KOLEJNE ETAPY REKRUTACJI. WYSTARCZY ZAUFAĆ JEJ I – UWAGA – UWAŻNIE CZYTAĆ INSTRUKCJE I STARANNIE WYPEŁNIAĆ KONIECZNE POLA.

 

Od roku 2015 uczestnicy Olimpiady Artystycznej w sekcji historii sztuki, wykazujący się tytułem finalisty lub laureata zarówno na poziomie centralnym, jak i okręgowym, przyjmowani są na pierwszych lokatach i zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (bilet na ODK – „gratis” :) ).

 

 REKRUTACJA KROK PO KROKU >>