Kierunek


 

Ochrona Dóbr Kultury w Toruniu to 50 lat tradycji kształcenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego.

ZAPRASZAMY !!!

Nasza strona pomoże Wam dowiedzieć się wszystkiego o specyfice tego kierunku.