Pracownie dydaktyczne


Większość prowadzonych na Ochronie Dóbr Kultury zajęć ma charakter stacjonarny (studyjny), spotykacie się z wykładowcami w salach wykładowych i pracowniach, wyposażanych na stałe w sprzęt multimedialny. Do najważniejszych miejsc, z którymi będziecie mieć do czynienia, należy Sala im. Tymona Niesiołowskiego (wybitnego malarza nowoczesnego, współzałożyciela naszego Wydziału), zwana potocznie Salą Tymona. To nasza główna, multimedialna sala wykładowa, zdolna pomieścić około setki słuchaczy. Wykłady odbywają się też w salach 101 (na I piętrze) i 220 (na drugim piętrze).

Ćwiczenia odbywają się w mniejszych pomieszczeniach, do najczęściej odwiedzanych przez studentów ODK należą sale 102 i 315. Katedra Konserwatorstwa dysponuje nowoczesną pracownią komputerową; druga ogólnowydziałowa pracownia komputerowa mieści się w sali 112. Dwa pomieszczenia – 102 i 104 – mają szczególny wystrój, związany z dydaktyką na konserwatorstwie; znajdziecie tam ramy okienne, próbki materiałów budowlanych, modele więźb dachowych.

Sala 101 podczas wykładu (1) Sala 101 podczas wykładu (2)

Sala 104 (1) Sala 104, magazyn pomocy konserwatorskich (2015)  

Sala 112 - pracownia multimedialna - podczas zajęć (1) (2015) Sala 112 - pracownia multimedialna - podczas zajęć (2) (2015) Sala 220 podczas zajęć (2008)

Sala 315 podczas spotkania Koła Naukowego (2012) Sala 315 - referat studencki (2013) Sala 315 podczas zajęć (2012)

Sala Tymona podczas konferencji naukowej (2015) Sala Tymona podczas wykładu (2015) Sala Tymona podczas wykładu (2015)NA ILE TO MOŻLIWE, STARAMY SIĘ, BY ZABYTKI POKAZYWAĆ WAM

NIE TYLKO NA SLAJDACH!

W tym celu organizujemy praktyki, wyjścia i ćwiczenia terenowe, objazdy.
Zajęcia w zaprzyjaźnionym Muzeum Okręgowym w Toruniu są stałym elementem dydaktyki na kierunku, zwłaszcza na wstępie do historii sztuki.

Zajęcia w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 2015 Zajęcia w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 2015 Zajęcia w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 2015