Kontakt


Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Sztuk Pięknych

Adres: Henryka Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń
Telefon: 56 611 38 10


DZIEKANAT WYDZIAŁU SZTUK PIĘKNYCH
Ewa Podgórska (sprawy studenckie ODK, podania) 056-611-38-01, e-mail: ewa.podgorska@umk.pl
Maria Bednarek (oferta dydaktyczna, USOS, rezerwacja sal) 056-611-38-45, e-mail: wsp@umk.pl

WŁADZE ODPOWIEDZIALNE ZA DYDAKTYKĘ
Prodziekan ds. Kształcenia i Organizacji Studiów
dr Karolina Zimna-Kawecka
e-mail: kzimka@umk.pl

RADA PROGRAMOWA KIERUNKU
Przewodniczący Rady
prof. Juliusz Raczkowski
e-mail: jracz@umk.pl

KONTAKT W SPRAWACH ODK:

przez FB https://www.facebook.com/odkwtoruniu/ lub e-mailowo:  jracz@umk.pl