Ramowy program studiów


Ramowy program studiów, obowiązujący od roku akademickiego 2019/20, zgodny z wymogami ustawy 2.0 i zarządzeniem Rektora UMK nr 12 z dn. 7 II 2019, TUTAJ>>