Specjalności na studiach magisterskich


NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA PROGRAM OPARTY JEST O TRZY ŚCIEŻKI  SPECJALNOŚCIOWE:
zabytkoznawstwo i muzealnictwo, konserwatorstwo i  krytykę artystyczną. 

CHOĆ ZDARZAJĄ SIĘ WYJĄTKI, NIE KAŻDA SPECJALNOŚĆ JEST DLA KAŻDEGO.
DOBRY  WYBÓR – W OPARCIU O PREDYSPOZYCJE I PASJĘ – BĘDZIE GWARANTEM ZNALEZIENIA  SIĘ W ZAWODZIE.

Szczegóły znajdziecie tutaj:

Czym są specjalności na ODK?

Dlaczego warto wybrać konserwatorstwo?

Dlaczego warto wybrać muzealnictwo i zabytkoznawstwo? 

Dlaczego warto wybrać krytykę artystyczną?