Wykładowcy


Dydaktyka na kierunku Ochrona Dóbr Kultury jest prowadzona przez trzy katedry: Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej, Konserwatorstwa oraz Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa.


dr hab. Piotr Birecki, prof. UMK (Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa)
mgr Dariusz Bógdał
dr Małgorzata Geron (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej)
dr Daria Jagiełło (Katedra Konserwatorstwa)
dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska, prof. UMK  (Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa)
dr Dorota Kamińska-Jones, prof. UMK (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej)
dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK (Katedra Konserwatorstwa)
dr hab.  Joanna Kucharzewska, prof. UMK (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej)
dr hab. Katarzyna Kulpińska, prof. UMK (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej)
dr Witold Miedziak (Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa)
mgr Adam Moch (Katedra Konserwatorstwa)
mgr Beata Piaskowska  (Katedra Konserwatorstwa)
dr Maciej Prarat (Katedra Konserwatorstwa)
dr Filip Pręgowski (Katedra Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej)
dr hab. Juliusz Raczkowski, prof. UMK
dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK  (Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa)
dr Alicja Saar-Kozłowska  (Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa)
dr Ulrich Schaaf (Katedra Konserwatorstwa)
dr Franciszek Skibiński  (Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa)
dr hab. Michał Woźniak, prof. UMK  (Katedra Zabytkoznawstwa i Muzealnictwa)
dr Karolina Zimna-Kawecka (Katedra Konserwatorstwa)