Dlaczego warto czytać sylabusy?


Każdy przedmiot, prowadzony na kierunku, ma swój osobny opis (tzw. sylabus), w którym prowadzący też zakładają bardziej szczegółowe efekty kształcenia. To informacja dla was: czego się dowiecie, czego nauczycie, co zgodnie z intencją wykładowcy macie wynieść z jego zajęć – i jak będzie to sprawdzał (to wszystko składa się na profil ogólny ODK). Dlatego czytajcie sylabusy – to nie jest niepotrzebne utrudnienie, lecz informacja i pomoc.

Jeśli jeszcze nie studiujecie, nie możecie zajrzeć do sylabusów: jest to materiał autorski, dostępny dla studentów przez system USOS. Po rozpoczęciu roku akademickiego, każdy student jest zobowiązany do przeczytania sylabusa, tak jak każdy wykładowca zobowiązany jest, by go opracować.

SYLABUS JEST RODZAJEM UMOWY MIĘDZY WYKŁADOWCĄ A STUDENTAMI: określa czego się w ramach przedmiotu dowiecie, ale i tego, jakim wymaganiom musicie sprostać i z czego będziecie rozliczani.


Jeśli macie pytania, piszcie do nas na FB!
https://www.facebook.com/odkwtoruniu