Przedmioty


Grupy przedmiotów w programie studiów I stopnia
od 2018/19OBOWIĄZKOWE MODUŁY KSZTAŁCENIA 

 MODUŁ PODSTAWOWY:
HISTORIA SZTUKI

 MODUŁ PODSTAWOWY:
 NAUKI POMOCNICZE HISTORII I ZABYTKOZNAWSTWA DZIEŁ SZTUKI

 • Nauki pomocnicze historii
 • Ikonografia
 • Kostiumologia 
 • Ornamentyka
 • Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym >>
 • Historia rzemiosła artystycznego

 MODUŁ PODSTAWOWY:
 SEMINARIUM

 • Proseminarium z historii sztuki
 • Seminarium licencjackie

zaj (10)zaj (8)Sala Tymona podczas wykładu (2015)Zajęcia w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 2015zaj (2)Zajęcia z kostiumologii - starożytnośćZajęcia w czytelni Pomorzeoznawczej BUMK

 MODUŁ SPECJALISTYCZNY Z ZAKRESU KONSERWATORSTWA:
 PODSTAWY KONSERWATORSKIEJ OPIEKI NAD ZABYTKAMI

 • Wstęp do konserwatorstwa
 • Nowoczesne metody i techniki badań zabytków
 • Problematyka dokumentacji zabytków
 • Zarys problematyki konserwacji obiektów zabytkowych
 • Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków
 • Organizacyjno-prawne problemy muzealnictwa i ochrony zabytków
 • Profilaktyka konserwatorska w muzeach

 MODUŁ SPECJALISTYCZNY Z ZAKRESU KONSERWATORSTWA:
HISTORIA ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

 • Historia technik budowlanych z elementami materiałoznawstwa
 • Organizacja budownictwa i proces budowlany w ujęciu historycznym
 • Elementy i detale architektoniczne w rozwoju historycznym
 • Historia urbanistyki

 MODUŁ SPECJALISTYCZNY Z ZAKRESU KONSERWATORSTWA:
 METODY DOKUMENTACJI ZABYTKÓW

 • Pracownia fotografii dokumentalnej
 • Rysunek odręczny
 • Rysunek techniczny
 • Systemy komputerowe dla potrzeb konserwatorskich
 • Dokumentacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury
 • Wizualizacja 3D do wyboru: zabytki architektury / zabytkowe wnętrza
 • Tachimetria i fotogrametria

 MODUŁ SPECJALISTYCZNY Z ZAKRESU MUZEALNICTWA:
KOLEKCJONERSTWO I MUZEALNICTWO

 • Wstęp do muzealnictwa
 • Podstawy muzeologii
 • Historia kolekcjonerstwa powszechnego
 • Historia kolekcjonerstwa polskiego

 MODUŁ SPECJALISTYCZNY Z ZAKRESU ZABYTKOZNAWSTWA:
PODSTAWY ZNAWSTWA SZTUKI, ARCHITEKTURY I RZEMIOSŁA  
 

 • Zarys technologii i technik sztuk plastycznych
 • Zabytkoznawstwo sztuki (do wyboru 2 konwersatoria)
 • Zagadnienia znawcze sztuki i architektury (do wyboru 1 konwersatorium)
 • Zabytkoznawstwo i problematyka konserwatorska zabytkowej stolarki architektonicznej
  i meblarskiego wyposażenia wnętrz

 OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE

 • Ćwiczenia stylistyczno-opisowe (po pierwszym roku) >>
 • Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa (po drugim roku)

 FILOZOFIA

 • Historia filozofii z elementami estetyki

 

Zajęcia z rysunku odręcznegoTo, co konserwator lubi najbardziej - więźba dachowaćwiczenia terenowe na konserwatorstwie (2)

 


FAKULTATYWNE MODUŁY
KSZTAŁCENIA KIERUNKOWEGO

 Moduł naukowo-badawczy
z zakresu SZTUKI i ZABYTKOZNAWSTWA

 • Obejmuje cykl powiązanych ze sobą wykładów monograficznych i konwersatoriów (łącznie 120 godzin),
  powiązanych z badaniami naukowymi, prowadzonymi aktualnie na Wydziale Sztuk Pięknych UMK.
  Oferta tematyczna ustalana jest w danym cyklu kształcenia (jeden z proponowanych tematów obejmuje sztukę regionu).
  Grupy uruchamiane od 6 osób chętnych, studenta obowiązuje realizacja jednego z zakresów tematycznych w pełnym wymiarze.

 Moduł specjalistyczny
 z zakresu DZIEDZICTWA, JEGO OCHRONY I PROMOCJI

 • Wykład i konwersatorium w łącznym wymiarze 60 godzin.
  Propozycje tematyczne ustalane są w danym cyklu kształcenia,
  przy czym do wyboru w ofercie dydaktycznej jest co najmniej jeden moduł z zakresu dziedzictwa regionu/turystyki
  i co najmniej jeden z zakresu dziedzictwa techniki.
  Grupy uruchamiane od 6 osób chętnych, studenta obowiązuje realizacja jednego z zakresów tematycznych w pełnym wymiarze.

 WYKŁADY I KONWERSATORIA do wyboru
(możliwość realizacji przez cały cykl kształcenia)

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

 NOWOŻYTNY JĘZYK OBCY (do wyboru z oferty Studium Języków Obcych)

 JĘZYK ŁACIŃSKI (obowiązkowy)


 

WYCHOWANIE FIZYCZNE (do wyboru)