Dlaczego warto studiować ODK w Toruniu?


 

Bo warto studiować, mieszkać, zachwycać się w Toruniu…!

Gotyk na dotykzabytkoznawstwo w akcjiGotyk na dotyk


A poza tym – dlatego, że Ochrona Dóbr Kultury ma tu najdłuższą tradycję.

Pierwszy w Polsce kierunek studiów o tym szczególnym profilu – nakierowanym na dziedzictwo materialne – otwarto właśnie na UMK. Była to szczególna spuścizna po wileńskim ośrodku macierzystym (toruński Wydział Sztuk Pięknych jest spadkobiercą przedwojennego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie), gdzie nową dyscyplinę kształcenia – konserwatorstwo – wprowadził prof. Jerzy Remer. To z jego inicjatywy w 1947 r. utworzono na UMK Katedrę Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa (obecny Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa), przy którym prowadzony był kierunek studiów Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo (jego dawna nazwa przetrwała w obecnych nazwach specjalności). Jego specyfikę kształtowali wybitni konserwatorzy, zabytkoznawcy, historycy sztuki – m.in. prof. Jerzy Remer, prof. Gwido Chmarzyński, prof. Jadwiga Puciata-Pawłowska, nieco później – prof. Jan Tajchman, prof. Marian Arszyński.

Dziś także dydaktykę kształtują uznani specjaliści w zakresie konserwatorstwa i muzealnictwa, działacze ICOMU, ICOMOSU, UNESCO, Rady ds./ Muzeów.

OD LAT ’90. XX WIEKU KIERUNEK TEN NOSI NAZWĘ
 OCHRONY DÓBR KULTURY – JEST PIERWOWZOREM TEGO PROFILU  KSZTAŁCENIA W POLSCE.


Jeśli chcecie wiedzieć więcej o historii Wydziału, zajrzyjcie tutaj.

Wydział Sztuk Pięknych dziś: tutaj 

 

Prof. Jerzy Remer, jeden z twórców polskiego konserwatorstwa i muzealnictwa   Prof. Jerzy Remer wśród studentów  Studenci zabytkoznawstwa i konserwatorstwa w  latach 50. XX w. pod opieką Zygmunta Kruszelnickiego, późniejszego profesora

Prof. Marian Arszyński i Prof. Gwido Chmarzyński  Prof. Jan Tajchman, jeden z twóców toruńskiej szkoły konserwatorskiej, podczas konsultacji

Na zajęciach terenowych, lata 70. XX w. - prof. Jan Tajchman, prof. Jerzy Frycz 7 - Studenci Konserwatorstwa i muzealnictwa na zajęciach terenowych podczas praktyk w Henrykowie, 1974  Studenci I roku kierunku pod nową nazwą - Ochrona Dóbr Kultury - na przystanku pod Wydziałem Sztuk Pięknych, 1996