Przedmioty


Na drugim stopniu studiów przedmioty specjalnościowe podzielone są na moduły. Sekwencyjny wybór trzech modułów kształtuje jedna z trzech ścieżek specjalnościowych.

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

 • Współczesne prądy estetyczne
 • Historia i teoria wystawiennictwa
 • Współczesne koncepcje ochrony dóbr kultury
 • Praktyczne aspekty ochrony dziedzictwa kulturowego w prawie krajowym i międzynarodowym
 • Techniki komunikacji i negocjacji społecznych
 • Zagadnienia teorii sztuk wizualnych
 • Seminarium magisterskie

PRZEDMIOTY NA ŚCIEŻCE ZABYTKOZNAWSTWO I MUZEALNICTWO

1. ZABYTKOZNAWSTWO RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNEGO

 • Zabytkoznawstwo złotnictwa
 • Zabytkoznawstwo meblarstwa
 • Zabytkoznawstwo tkaniny artystycznej
 • Zabytkoznawstwo ceramiki
 • Zabytkoznawstwo odlewnictwa
 • Design
 • Konwersatorium specjalistyczne z zabytkoznawstwa
 • Znawstwo sztuki różnych kontekstach badawczych

 2. MUZEOLOGIA

 • Zagadnienia współczesnej teorii muzeologicznej
 • Konserwatorium muzealnicze
 • Konwersatorium z zagadnień kultury artystycznej
 • Problematyka edukacyjna w muzeum
 • Zagadnienia architektury muzealnej

 3. WYSTAWIENNICTWO

 • Konwersatorium z wystawiennictwa
 • Wystawa i muzeum wirtualne
 • Zagadnienia marketingu muzeum i wystawy
 • Scenariusz i parateksty wystawy
 • Problematyka artystyczna nowych mediów

PRZEDMIOTY NA ŚCIEŻCE KONSERWATORSTWO

1. PROBLEMATYKA BADAWCZA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

 • Badania architektoniczne – budownictwo drewniane
 • Metodyka badań archeologicznych
 • Problematyka zabytkoznawcza architektury drewnianej
 • Wybrane zagadnienia z dokumentacji ewidencyjnej i historyczno-konserwatorskiej
 • Badania architektoniczne – budownictwo murowane
 • Dokumentacja historyczna zabytków architektury i urbanistyki
 • Dokumentacja badań architektonicznych

 2. PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY

 • Konserwacja i restauracja zabytków architektury
 • Fizyka budowli
 • Podstawy projektowania w architekturze zabytkowej
 • Kosztorysowanie i finansowanie projektów konserwatorskich ze środków publicznych
 • Zarys problematyki konserwatorskiej materiałów budowlanych
 • Problematyka konserwatorska architektury drewnianej

3. OCHRONA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM

 • Ochrona krajobrazu kulturowego
 • Problematyka zabytkoznawcza dziedzictwa techniki
 • Waloryzacja dziedzictwa
 • Ochrona wartości kulturowych miejskich układów przestrzennych
 • Zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego

 

PRZEDMIOTY NA ŚCIEŻCE KRYTYKA ARTYSTYCZNA

 1. KRYTYKA ARTYSTYCZNA

 • Współczesne zagadnienia krytyki artystycznej
 • Współczesne zagadnienia estetyki
 • Analiza tekstów angielskojęzycznych z zakresu krytyki artystycznej
 • Dokumentacja sztuki współczesnej
 • Współczesne życie artystyczne
 • Instytucje artystyczne
 • Nowe media

2. WARSZTAT KRYTYKI ARTYSTYCZNEJ

 • Warsztat pisarski – konwersatorium
 • Dokumentacja wizualna w warsztacie krytyka
 • Warsztaty krytyki artystycznej – architektura i design
 • Warsztaty krytyki artystycznej – plastyka
 • Warsztaty krytyki artystycznej – sztuki audiowizualne
 • Krytyk jako dziennikarz
 • Edytorstwo tekstów

3. SZTUKA NOWOCZESNA I WSPÓŁCZESNA

 • Sztuka Azji XIX- XXI w.
 • Sztuka Ameryki Północnej XIX – XXI w.
 • Sztuka Afryki
 • Sztuka Ameryki Łacińskiej
 • Sztuka Europy Wschodniej i Środkowej XX-XXI w.
 • Sztuka emigracyjna
 • Teatr
 • Film