Czym różni się ‘konserwatorstwo’ od ‘konserwacji dzieł sztuki’?


KONSERWATORSTWO NIE JEST KONSERWACJĄ, I VICE VERSA.

Konserwatorstwo nastawione jest w głównej mierze na dogłębne rozpoznanie zabytków architektury, techniki czy krajobrazu kulturowego. Wiedza na temat pierwotnego układu, a także jego kolejnych przekształceń, pozwala na właściwe zaprogramowanie prac konserwatorskich, szanujących najwartościowsze elementy. Absolwenci przygotowani są więc do szczegółowych wstępnych badań zabytków architektury – inwentaryzacji pomiarowo-rysunkowych, wizualizacji 3D oraz badań architektonicznych. Bardzo szeroka wiedza zdobyta podczas studiów pozwala im także na zaprogramowanie całego procesu konserwatorskiego i pokierowanie zespołem osób.

Na etapie projektowym i wykonawczym uczestniczą w nim również architekci oraz konserwatorzy-restauratorzy, zajmujący się już w sposób praktyczny zachowaniem struktury zabytkowej.

CZYM SIĘ ZATEM RÓŻNI KONSERWATORSTWO OD KONSERWACJI?
TYM SAMYM CO LEKARZ OSTREGO DYŻURU, SPOTYKAJĄCY SIĘ Z WIELOMA RÓŻNYMI SCHORZENIAMI, KTÓRE MUSI WŁAŚCIWIE ZDIAGNOZOWAĆ,
OD CHIRURGA, KTÓRY PRECYZYJNIE WYKONUJE
ZAPLANOWANĄ JUŻ OPERACJĘ.


Polecamy filmik Zakładu Konserwatorstwa >>