Dlaczego warto wybrać ‚krytykę artystyczną’?


 • Jeśli interesujesz się sztuką współczesną i przemianami współczesnej kultury,
 • Jeśli chcesz współtworzyć nowoczesne instytucje kultury,
 • Jeśli chcesz nie tylko poznać zróżnicowany świat współczesnej sztuki, ale także na niego wpływać,
 • Jeśli chcesz odkrywać i promować nieznane talenty artystyczne,
 • Jeśli chcesz dzielić się własnymi fascynacjami w zakresie sztuki i kultury
  wybierz Krytykę artystyczną!

Wybierz tę specjalność, jeśli interesujesz się zagadnieniami krytyki artystycznej w zakresie architektury, malarstwa, rzeźby, sztuki stosowanej i designu, grafiki, fotografii, sztuki nowych mediów i współczesnej kultury wizualnej.  Powiązane moduły w ramach specjalności łączą wiedzę z zakresu historii oraz teorii sztuki i krytyki artystycznej z refleksją antropologiczną, podkreślającą aspekty międzykulturowe i międzydyscyplinarne. Dzięki temu absolwent uzyskuje szeroką wiedzę o sztuce świata – Europy, Azji, obu Ameryk oraz Afryki.

Studenci uczestniczą w zajęciach kształcących warsztat pisarski i dziennikarski, przygotowując się do roli kompetentnego i aktywnego komentatora bieżących wydarzeń artystycznych i kulturalnych.

Rozwijają wiedzę dotyczącą rozmaitych aspektów sztuki nowoczesnej i współczesnej, poznając jej przemiany formalne, ikonograficzne i ideowe oraz uwarunkowania historyczne. Studenci poznają też zagadnienia polskiej i angielskojęzycznej krytyki artystycznej w ujęciu historycznym, wskazującym także na jej społeczne i polityczne powiązania.

Wszechstronne wykształcenie otwiera przed absolwentami ODK na krytyce artystycznej następujące możliwości zawodowe:

 • praca w czasopismach, wydawnictwach i portalach internetowych jako krytyk sztuki i redaktor magazynu artystycznego.
 • praca w galeriach, centrach sztuki, ośrodkach dokumentacji, fundacjach i muzeach sztuki współczesnej jako twórca wystaw, kurator zbiorów i dokumentalista życia artystycznego
 • praca w instytucjach i ośrodkach kultury jako specjalista, animator kultury i wykładowca.
 • praca w instytucjach zajmujących się rynkiem artystycznym jako ekspert.

 Z A P R A S Z A M Y !

1
24
356 78