Biblioteka Wydziału Sztuk Pięknych


Biblioteka Wydziałowa, posiadająca osobną, dobrze oświetloną czytelnię – wyposażoną w stanowiska komputerowe i samoobsługowe ksero – jest podstawową bazą zasobów, które pomogą Wam w studiowaniu na ODK. Jej zbiory liczą niemal 30tys. woluminów i skoncentrowane są na książkach o problematyce, związanej ze sztuką. Znajdziecie tu stale prenumerowane, najważniejsze czasopisma z ochrony zabytków, konserwatorstwa, historii sztuki, konserwacji, a także podręczniki, katalogi zbiorów muzealnych i wystaw czasowych (i dawnych, i najnowszych), monografie stylów, zabytków, artystów; literaturę poświęconą konserwacji i restauracji dzieł sztuki, technologii sztuk plastycznych; opracowania z dziedziny designu, prace w zakresu pedagogiki artystycznej, psychologii, filozofii i teorii sztuki.

Wiele książek możecie wypożyczyć, inne dostępne są na miejscu, w czytelni.

W ostatnim czasie zbiory Biblioteki wzbogaciły się o niemal 500 najnowszych tytułów, których zakup został sfinansowany w ramach projektu unijnego „UMK w Europie 2020”. Są wśród nich prawdziwe „białe kruki” aktualnego piśmiennictwa fachowego, dostępne (albo i nie:) tylko w nielicznych bibliotekach w Polsce.

POLECAMY!

http://biblioteki.umk.pl/index.php/biblioteka-wydzialu-sztuk-pieknych


1 - czytelnia Biblioteki WSzPKwerenda biblioteczna3 -  czytelnia Biblioteki WSzP

 

8 -  czytelnia Biblioteki WSzP6 -  czytelnia, stanowiska komputerowe5 -  czytelnia Biblioteki WSzP7 -   czytelnia Biblioteki WSzP

 

9 - strefa magazynowa12 - strefa magazynowa, książki zakupione z funduszy europejskich11 - strefa magazynowa, książki zakupione z funduszy europejskich10 - strefa magazynowa, książki zakupione z funduszy europejskich