Koła naukowe


Na Wydziale Sztuk Pięknych działa szereg kół naukowych lub naukowo-artystycznych, dających możliwość pogłębiania wiedzy i rozwijania pasji. Kilka z nich to studenckie organizacje, zrzeszające przede wszystkim studentów Ochrony Dóbr Kultury oraz doktorantów z nauk o sztuce i przez nich założone. Koła realizują naukowe projekty (w tym projekty roczne), organizują spotkania naukowe, wyjazdy i objazdy, także zagraniczne.

Są to:

  • Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa, realizujące projekty, powiązane z wiedzą i umiejętnościami na specjalności konserwatorstwo. Jego opiekunem jest dr Maciej Prarat. Zob. strona domowa Koła oraz Fanpage FB, FILM.
  • Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza, koncentrujące swą działalność wokół problematyki mediewistycznej. W 2014 organizacja ta została wyróżniona prestiżową statuetką Koło Naukowe Roku w konkursie StRuNa,  zdobyło też II nagrodę w tej kategorii w roku 2017. Opiekunem Koła jest dr hab. Monika Jakubek-Raczkowska. Zob. strona domowa Koła oraz Fanpage FB.
  • Koło Naukowe Muzealnictwa i Zabytkoznawstwa, działające we wskazanym w nazwie zakresie, prowadzące cykl spotkań poświęconych wybranym tematom oraz realizujące projekty, związane z objazdami zagranicznymi. Opiekunem Koła jest dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK. Zob. strona domowa Koła oraz Fanpage FB.

UCZESTNICTWO W STUDENCKIM RUCHU NAUKOWYM TO NIE TYLKO SZANSA NA ROZWÓJ NAUKOWY, PODRÓŻE I OBJAZDY, KONTAKTY Z UCZONYMI Z INNYCH OŚRODKÓW. TO TAKŻE MOŻLIWOŚĆ ROZWIJANIA ZDOLNOŚCI ORGANIZACYJNYCH I UMIEJĘTNOŚCI WSPÓŁPRACY W ZESPOLE. Taką działalność, prowadzoną w czasie studiów, na pewno docenią Wasi przyszli pracodawcy – nie zmarnujcie swojej szansy na poprawę swych umiejętności. 

POZA TYM, KOŁO TO NIE IDEA – TO LUDZIE. TO SZANSA NA ZADZIERZGNIĘCIE PRZYJAŹNI, KTÓRE PRZETRWAJĄ POZA OKRES STUDIÓW.  


Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa


Koło Naukowe Roku 2014
  Ostra Brama kopia