Dlaczego warto studiować ODK na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu?


Wydział Sztuk Pięknych UMK jest ośrodkiem kształcenia artystycznego, ale nie jest Akademią Sztuk Pięknych. Jego historia sięga XVIII-wiecznej „szkoły wileńskiej”, a geneza wiąże się z działalnością jednego z najstarszych uniwersytetów Rzeczypospolitej – Szkoły Głównej Litewskiej. Wzór wileński zadecydował o jednej z najbardziej wyjątkowych cech toruńskiego Wydziału na tle szkolnictwa wyższego w Polsce, a zarazem o jego najistotniejszym atucie: instytucja szkoły plastycznej włączona jest w strukturę uniwersytetu. Twórczość artystyczna (malarstwa, rzeźba, grafika, witraż, nowe media) łączy się tu z teoretyczną problematyką wiedzy o sztuce i ochronie zabytków, a jednym z najbardziej charakterystycznych i znanych w Polsce profili kształcenia jest konserwacja i restauracja dzieła sztuki.

O historii i specyfice WSzP więcej znajdziecie TUTAJ.

 

Wydział Sztuk PięknychWydział Sztuk PięknychWydział Sztuk Pięknych11429725_397293013788177_7031355900429035133_n10356325_269025679948245_8435442623309973208_n


  JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z TEGO POŁĄCZENIA DLA STUDENTÓW ODK?

Jest ich wiele – i naukowych, i praktycznych, a nawet sentymentalnych, bo jeśli chcecie poczuć zapach pracowni malarskiej, nie musicie szukać daleko – wystarczy przejść się korytarzem budynku głównego na Sienkiewicza 30….
Tu zawsze będziecie blisko sztuki, a sztuka blisko Was, nawet jeśli sami nie malujecie ani nie rzeźbicie. Zawsze możecie zajrzeć do różnych pracowni, podpatrzyć, co dzieje się w aktualiach sztuki, spróbować własnych sił i umiejętności. Jest czas na wybór, jest możliwość łączenia dwóch kierunków – są na ODK studenci, którzy równocześnie studiują konserwację, rzeźbę, malarstwo, grafikę, ostatnio również – krytykę artystyczną.

W ramach różnych zajęć specjalnościowych (np. z zabytkoznawstwa), ale i poza nimi, wizytujecie pracownie (np. rzeźby, konserwacji), zdobywacie wiedzę o tajnikach warsztatu bezpośrednio od artystów, a o problemach konserwatorskich – bezpośrednio przy zabytkach, poddawanych pracom konserwatorskim.

Studiując w ramach jednego Wydziału, macie poza tym szansę na szczególne kontakty na przyszłość – traficie kiedyś do urzędów i muzeów, a Wasi koledzy na rynek konserwacji dzieł sztuki.

 

JEŚLI TYLKO BĘDZIECIE INTEGROWAĆ SIĘ JUŻ TERAZ, NAWIĄZYWAĆ PRZYJAŹNIE,  SPOTYKAĆ SIĘ, WYMIENIAĆ DOŚWIADCZENIAMI, ORGANIZOWAĆ RÓŻNE PANELE –
 W PRZYSZŁOŚCI RAZEM WIĘCEJ ZDZIAŁACIE DLA ZABYTKÓW.

 

W załączonej galerii – kilka zdjęć z różnych wizyt i działań studentów ODK w pracowniach artystycznych (rzeźba, malarstwo) oraz konserwatorskich.

Sztuka na wyciągnięcie ręki... - Korytarz w budynku głównym Wydziału z ekspozycją posterów studentów konserwacjiSztuka na wyciągnięcie ręki.. - Warsztaty rysunkowe z udziałem studentów ODK.Sztuka na wyciągnięcie ręki... - Studenci ODK na zajęciach gościnnych w Zakładzie Rzeźby, 2012

Poczuć ciężar narzędzia - Studenci ODK na zajęciach gościnnych w Zakładzie Rzeźby, 2009Zabytek na wyciągnięcie ręki... - Wizyta w pracowni konserwacji metalu, 2012Zabytek na wyciągnięcie ręki... - Studenci ODK nad rzeźbą gotycką w pracowni konserwatorskiej

Sztuka na wyciągnięcie ręki... - Warsztaty z rzeźbySztuka na wyciągnięcie ręki... - Wizyta w Zakładzie Rzeźby, 2012Zabytek na wyciągnięcie ręki... - Wizyta studentów ODK w pracowni konserwatorskiej

Zabytek na wyciągnięcie ręki... - Wizyta w pracowni konserwacji metalu - dr Alina Tomaszewska-Szewczyk, 2012Zabytek na wyciągnięcie ręki... - Wizyta w pracowni konserwacji metalu, 2013Sztuka na wyciągnięcie ręki... - Ćwiczenia w Zakładzie Rzeźby - prof. Iwona Langowska, 2012

Sztuka na wyciągnięcie ręki.. - Warsztaty rysunkowe z udziałem studentów ODK.Materiał i technika - Wizyta w pracowni konserwacji metalu, 2012Poczuć ciężar narzędzia - Wizyta w Zakładzie Rzeźby, 2011

Sztuka na wyciągnięcie ręki... - studenci ODK na warsztatch pozłotniczych, 2014Sztuka na wyciągnięcie ręki. - Ćwiczenia w Zakładzie Rzeźby (2012)..Sztuka na wyciągnięcie ręki... - Korytarz w budynku głównym Wydziału z ekzpozycją orac studentów kierunków artystycznych