Ćwiczenia terenowe i praktyki


ĆWICZENIA STYLISTYCZNO-OPISOWE NA PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW >>


ĆWICZENIA TERENOWE Z INWENTARYZACJI ZABYTKÓW ARCHITEKTURY NA PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW >>


PRAKTYKI ZAWODOWE NA DRUGIM STOPNIU STUDIÓW>>


 WYJAZDY W RAMACH PROGRAMU UMK W EUROPIE 2020 >>