Dlaczego warto wybrać ‘konserwatorstwo’?


  • Jeśli kochasz architekturę i ogrody…
  • jeśli fascynuje cię, z ilu cegieł zbudowano zamek w Malborku…
  • jeśli drażnią cię plastikowe okna w zabytkowym fachwerkowym murze i chcesz w przyszłości zapobiegać takim mariażom…
  • jeśli niestraszne ci rusztowania, więźby dachowe, piwnice (i ich mieszkańcy:) – 
    wybierz konserwatorstwo!

A  NA POWAŻNIE:

Wybierz tę specjalność, jeśli w każdej budowli umiesz dostrzec i ocenić materiał, technikę, konstrukcję; jeśli potrafisz myśleć konstrukcyjnie i masz wyobraźnię przestrzenną; jeśli chcesz poznać zasady i opanować metody pomiarowo-rysunkowej, fotograficznej i cyfrowej inwentaryzacji budowli; jeśli w przyszłości chcesz czynnie działać na rzecz ochrony i ratowania zabytków architektury (i nie tylko).

Zgodnie z profilem kształcenia na kierunku Ochrona Dóbr Kultury dowiesz się wiele nie tylko o historycznych dziełach architektury światowej, ale przede wszystkim o tych zabytkach, które nas otaczają, a które – nieprzebadane – często pozostają niedocenione, a niezabezpieczane, ulegają na naszych oczach degradacji: kamienice, budowle sakralne na prowincji, zabytki architektury drewnianej i przemysłowej. Poznasz zasady wartościowania zabytków, które ułatwią ci w przyszłości ocenić, z czym masz do czynienia i jakie podjąć kroki. Po ukończeniu studiów magisterskich otrzymasz uprawnienia do badań architektonicznych.

Już na pierwszym stopniu studiów w programie znajdują się obowiązkowe przedmioty z zakresu konserwatorstwa, które mają charakter poznawczy i przygotowawczy. Duży nacisk położony jest na organizację i techniki budowlane w aspekcie historycznym, a także umiejętności w zakresie rysunku technicznego, dokumentacji pomiarowo-rysunkowej, tachimetrii, fotogrametrii, wizualizacji 3D. Na drugim stopniu studiów ODK ramowy program studiów na ścieżce konserwatorstwo ma charakter znacznie bardziej specjalistyczny, przedmioty grupują się w trzech modułach: PROBLEMATYKA BADAWCZA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY, PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ZABYTKÓW ARCHITEKTURY oraz OCHRONA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM.
Studiom towarzyszą wyjazdy, objazdy, zajęcia i praktyki w terenie.

Z A P R A S Z A M Y !


Więcej informacji na osobnej stronie Katedry Konserwatorstwa: http://konserwatorstwo.umk.pl/
Zajrzyj też do naszego albumu na FB: konserwatorstwo.


To, co konserwator lubi najbardziej - inwentaryzacja architekturyTo, co konserwator lubi najbardziej -badania architektoniczne w ekstremalnych warunkachTo co konserwator lubi najbardziej - zabytkowa architektura drewnianaTo, co konserwator lubi najbardziej - rusztowaniaTo, co konserwator lubi najbardziej - kamienice, których nikt jeszcze nie badałTo, co konserwator lubi najbardziej - więźba dachowaTo, co konserwator lubi najbardziej - rysunek technicznyZajęcia z propedeutyki konserwatorstwa w KoloniiTo, co konserwator lubi najbardziej - architektura szkieletowaTo co konserwator lubi najbardziej - zabytki technikiTo, co konserwator lubi najbardziej -badania architektoniczne w ekstremalnych warunkachInwentaryzacja meblaNa ćwiczeniach terenowychZajęcia z inwentaryzacji meblaNa placu budowy Muzeum Etnograficznego Zajęcia z propedeutyki konserwatorstwa w Kolonii