Czym są specjalności na ODK w Toruniu?


KIERUNEK OCHRONA DÓBR KULTURY

NA PIERWSZYM STOPNIU STUDIÓW
oferuje atrakcyjny program w ramach obowiązkowych ścieżek kształcenia humanistycznego, skoncentrowanych na badaniu, opisie, dokumentacji i interpretacji reliktu przeszłości: HISTORIA SZTUKI, KONSERWATORSTWO,  ZABYTKOZNAWSTWO oraz MUZEALNICTWO.
Przygotowują one do dalszych, wyspecjalizowanych studiów w ramach studiów magisterskich. 
Na trzecim roku studenci zyskasz możliwość własnego kształtowania programu studiów przez wybór przedmiotów specjalistycznych
(seminarium licencjackiego, zabytkoznawstw, modułu naukowo-badawczego i in.):
jest to rozwiązanie, dające szanse samodzielnego, świadomego projektowania swojej przyszłości po kątem zainteresowań, dalszej nauki akademickiej i kariery zawodowej.

(Podział na specjalności zgodny z wygasającym ramowym planem studiów obowiązuje na roczniku 2017/18).NA DRUGIM STOPNIU STUDIÓW
program studiów od roku akademickiego 2015/16  zakłada podział na trzy ścieżki specjalnościowe.
Wybierając jedną z nich, realizujesz trzy powiązane z sobą moduły kształcenia,
w wyniku których rysuje się ścieżka konserwatorska, zabytkoznawczo-muzealnicza lub skupiona na krytyce artystycznej.

Na poziomie licencjackim do dwóch pierwszych przygotowują studia z zakresu Ochrony Dóbr Kultury,
do ostatniej – osobny kierunek, prowadzony na pierwszym stopniu na Wydziale Sztuk Pięknych – Krytyka Artystyczna.
Wyboru ścieżki specjalnościowej na studiach magisterskich dokonuje się na samym początku studiów.OPIS SPECJALNOŚCI: 

 Muzealnictwo i zabytkoznawstwo
 koncentruje się na zabytkach ruchomych – opisie i analizie strukturalnej malarstwa, rzeźby, grafiki i rzemiosła artystycznego;
ich problematyce konserwatorskiej, wartościowaniu i ochronie.
Zajmuje się także szeroko rozumianym muzealnictwem – jego historią i współczesnymi wyzwaniami.

Zabytkoznawstwo i muzealnictwo  (zajęcia w Gnieźnie)Zabytkoznawstwo i muzealnictwo (zajęcia w Poznaniu)Seminarium magisterskie dr prof. Michała Woźniaka

 

 Konserwatorstwo
 koncentruje się na badaniu dziedzictwa architektonicznego,
analizie jego struktury, wartościowaniu i ochronie.

Konserwatorstwo - inwentaryzacja architekturyKonserwatorstwo - badania architektoniczneAnaliza architektury

 

 Krytyka artystyczna
 zajmuje się analizą i interpretacją współczesnej kultury wizualnej.