Praktyki zawodowe na II stopniu studiów


Na drugim stopniu Ochrony Dóbr Kultury po pierwszy roku :

Studentów na ścieżce specjalnościowej Muzealnictwo i zabytkoznawstwo po pierwszym roku obowiązuje indywidualna wakacyjna praktyka zawodowa w wybranej instytucji kultury lub ochrony dziedzictwa kulturowego, której działalność jest zgodna z profilem studiów. Tę praktykę – w wymiarze 160 godzin – studenci ustalają samodzielnie, kierując odpowiednie wnioski do wybranych placówek. Wydział pomaga nie w wyborze, lecz w administracyjnej części przygotowań, zawierając w imieniu studentów odpowiednie umowy. Nad tą częścią studiów czuwa dr  hab. Juliusz Raczkowski, jracz@umk.pl.

 

Studentow na ścieżce specjalnościowej  Konserwatorstwo obowiązuje udział w grupowych Badaniach architeltonicznych, prowadzonych w terenie i traktowanych jako praktyka zawodowa (10 dni).

 

Studentów na ścieżce specjalnościowej Krytyka artytyczna obowiazuje indywydiualny staż w galeriach sztuki lub redakcjach czasospism.


Praktyki zawodowe