Dlaczego warto studiować na Ochronie Dóbr Kultury?Ochrona Dóbr Kultury to studia dla wszystkich zainteresowanych sztuką, którzy pragną czynnie zajmować się zachowaniem dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, pracując np. w muzeach lub urzędach konserwatorskich, ale też w mediach (popularyzacja) czy na uniwersytetach (praca naukowa). To także dobry wybór dla tych, którzy pragną odnaleźć się w pracy na rynku sztuki (domy aukcyjne, galerie).  Dają szeroką wiedzę w zakresie historii sztuki i dziedzictwa materialnego, a przede wszystkim: szansę na modelowanie dalszej drogi naukowej i kariery zawodowej w stronę konserwatorstwa, zabytkoznawstwa i muzealnictwa, na drugim stopniu także: krytyki artystycznej. Łączą wiedzę teoretyczną z zakresu dziejów sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego z wieloma praktycznymi umiejętnościami (w zakresie identyfikacji, dokumentacji i wartościowania zabytków), niezbędnymi w instytucjach, zajmujących się ochroną dóbr kultury.

Program ODK w Toruniu – pierwowzór dla innych takich kierunków w Polsce – ma cechy unikatowe.
Oferuje studentom i absolwentom szerokie spektrum zagadnień KONSERWATORSKICH
(powiązanych z profilaktyką, rozpoznaniem zagrożeń dla zabytku, oceną i projektowaniem działań konserwatorskich),
przedmioty ZNAWCZE w zakresie sztuki, rzemiosła artystycznego i architektury,
konkretne umiejętności w zakresie rozpoznania zabytków pod kątem technik, materiałów i nawarstwień historycznych,
szczegółową wiedzę umożliwiającą poprawną identyfikację i interpretację dzieł sztuki (ornamentyka, detal architektoniczny, kostiumologia),
wiedzę o działalności MUZEALNICZEJ oraz fachowe umiejętności w zakresie opisu,
INWENTARYZACJI i DOKUMENTACJI dziedzictwa (w tym – posługiwanie się nowoczesnymi metodami i narzędziami cyfrowymi).

NASZ FILM >>

W profilowaniu kształcenia cenimy długoletnie doświadczenie, ale nieustannie modyfikujemy program i przedmioty pod kątem zmieniających się metod badań i realiów ochrony dziedzictwa w Polsce i na świecie.  Ochrona Dóbr Kultury na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu – prowadzącym kształcenie w zakresie sztuki, architektury wnętrz oraz konserwacji i restauracji dzieł sztuki – daje też unikatową możliwość łączenia wiedzy teoretycznej z zagadnieniami praktycznymi, wizyt w pracowniach artystycznych, współpracy i konsultacji z doświadczonymi konserwatorami-restauratorami dzieł sztuki i wymiany doświadczeń z adeptami innych kierunków. Takie kontakty, nawiązywane na WSzP podczas studiów, owocują prężną i skuteczną współpracą zawodową w przyszłości zawodowej. WIĘCEJ

10345844_260273997490080_4951368224760279261_nOchrona Dóbr Kultury - eksploracjaOchrona Dóbr Kultury - radośc studiowania 1Ochrona Dóbr Kultury - naukowe dylamatyOchrona Dóbr Kultury - dotyk zabytkuzabytkowe kodeksy na wyciągnięcie lupyOchrona Dóbr Kultury w terenie


To, gdzie traficie po studiach, zależy od wielu czynników: Waszych zainteresowań i temperamentu, Waszego zaangażowania przez cały okres nauki w podnoszenie swych umiejętności i poszukiwanie kontaktów (także – co ważne – zagranicznych) oraz od aktualnych możliwości na rynku pracy. Studia dadzą Wam wiele różnych umiejętności i wiadomości. Naszym głównym celem jest zaszczepić w Was głęboką troskę o spuściznę przeszłości i świadomość, jak wiele od Was zależy: od Waszej wiedzy, decyzyjności, wiary w ideały.

Przedmiotem zainteresowań i studiów na kierunku Ochrona Dóbr Kultury są zabytki. Rozumiemy je jako świadome wytwory działalności człowieka (w jej różnych aspektach – artystycznej, technicznej, koncepcyjnej), posiadające kulturową doniosłość i składające się na materialne dziedzictwo kulturowe. ODK to studia o charakterze interdyscyplinarnym, przygotowujące do interpretacji i ochrony tego szeroko rozumianego dziedzictwa. Łączą  historię sztuki (dzieje europejskiej i pozaeuropejskiej sztuki i rzemiosła artystycznego, metodologia) z naukami o sztuce (muzeologia, konserwatorstwo, techniki i technologie sztuk plastycznych), naukami historycznymi i filozofią. Szczególny nacisk kładziemy na materialną strukturę reliktu przeszłości, w tym także jej przekształcenia, nawarstwienia, problemy konserwatorskie. Program studiów wychodzi cząstkowo poza zakres nauk humanistycznych, czerpiąc na poziomie podstawowym z obszaru sztuki i techniki (rysunek, rysunek techniczny, fotografia, tachimetria i fotogrametria).

 TYM CO ZADECYDUJE O WASZEJ PRACY PO STUDIACH BĘDZIE WASZA WŁASNA PASJA WOBEC SZTUKI I [PRZEKONANIE, ŻE ZABYTEK JEST NAJWAŻNIEJSZY!


 

Spotkanie z substancją zabytkową - wizyta pod sklepieniami kościoła św. Jana w Toruniu podczas prac konserwatorskichSpotkanie z substancją zabytkową - malowidło odkryte w kościele pofranciszkańskim w ChełmnieSpotkanie z substancją zabytkową - zajęcia zabytkoznawcze w kościele podominikańskim w Chełmnie po pracach restauratorskich

Spotkanie z substancją zabytkową - fragment figury Chrystusa z ruchomymi ramionami w ChełmnieSpotkanie z substancją zabytkową - Wnętrze kościoła podominikańskiego w Chełmnie podczas prac restauratorskichSpotkanie z substancją zabytkową - badania architektoniczne w kościele św. Jana w Toruniu

Spotkanie z substancją zabytkową - studentki ODK podczas oględzin rzeźb gotyckich w Muzeum Archidiecezjalnym w PoznaniuSpotkanie z substancją zabytkową - Zacheuszek odkryty w kościele św. Jana w Toruniu podczas konserwacjiSpotkanie z substancją zabytkową - Studenci ODK na zajęciach analitycznych w galerii Muzeum Narodowego w Poznaniu