Czym różni się kierunek Ochrona Dóbr Kultury od Historii Sztuki?


OCHRONA DÓBR KULTURY NIE JEST HISTORIĄ SZTUKI – TO COŚ WIĘCEJ.

To nie znaczy, że nie poznacie tu dziejów sztuki, wręcz przeciwnie, „gruntowna i uporządkowaną wiedza z zakresu dziejów sztuki europejskiej od starożytności do czasów współczesnych z podziałem na sztukę powszechną i polską to podstawowy efekt kształcenia na ODK dla studiów pierwszego stopnia. Regularne kursy wykładowe wraz z ćwiczeniami są poświęcone kolejnym epokom: od starożytności, przez średniowiecze w Polsce, Europie i Bizancjum, erę nowożytną w Polsce i Europie, sztukę nowoczesną i współczesną w Polsce i Europie. To razem niemal 500 godzin wykładów i ćwiczeń z dziejów sztuki (czyli tzw. godzin kontaktowych, drugie tyle – a może więcej – spędzicie w bibliotece:) 120 godzin poświęcone jest na ‚wstęp do historii sztuki’, gdzie nauczycie się podstaw – terminologii, opisu, technik. Są też w programie inne zajęcia, związane z ‚klasyczną’ historią sztuki – np. ‚ikonografia’, ‚sztuka i liturgia’, proseminarium. Historii sztuki zatem nie zabraknie – niezależnie od wybranej specjalności, będziecie przygotowani także do pracy w tej dyscyplinie.

OCHRONA DÓBR KULTURY W TORUNIU OFERUJE JEDNAK ZNACZNIE WIĘCEJ PRZEDMIOTÓW I ZAGADNIEŃ.

Studenci zmagają się z fotografią dokumentalną, dokumentacją cyfrową, rysunkiem odręcznym, technicznym i inwentaryzacją; poznają zagadnienia i problemy konserwatorskie, problematykę wartościowania zabytków, podstawy znawstwa sztuki i rzemiosła artystycznego, podstawy muzeologii, zarys technologii i technik sztuk plastycznych, kostiumologię, ornamentykę, detal architektoniczny, zarys urbanistyki, podstawy prawne ochrony zabytków i funkcjonowania muzeów,

Wysoka specjalizacja w ramach ODK – bezpośrednio przygotowująca do pracy w zawodzie – następuje na II stopniu studiów (studia dwuletnie magisterskie).


Zobacz także, czym jest ochrona dóbr kultury w definicji prawnej

https://www.msw.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/ochrona-ludnosci/10185,Ochrona-dobr-kultury.html

http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Haga.pdf