Ramowy program studiów


Ramowy program studiów I stopnia, zgodny z zarządzenie Rektora UMK nr 12 z dn. 7 II 2019, obowiązujący od roku akademickiego 2019/20 >>