Sprawy bieżące


T E R M I N A R Z   O B R O N   ODK  2020/2021

w przygotowaniu

 

Egzaminy licencjackie  

I termin

(termin złożenia przez studenta  wniosku o wszczęcie  postępowania w dziekanacie – do br.)

II termin

(termin złożenia przez studenta  wniosku o wszczęcie postępowania w  dziekanacie – do br.)

 

Obrony prac magisterskich

I termin
(termin złożenia przez studenta  wniosku o wszczęcie postępowania w  dziekanacie – 10 dni przed planowanym terminem obrony)

II termin     (termin złożenia przez studenta  wniosku o wszczęcie postępowania w dziekanacie – od dnia .)

Student, który składa wniosek o wszczęcie procedury ukończenia studiów musi mieć zaliczone wszystkie przedmioty
(w szczególności zaliczone seminarium) i obowiązkowo wpisane oceny do systemu USOS!!!

 

REKRUTACJA NA II STOPIEŃ 

 I nabór na ODK II stopnia (rejestracja )

II nabór na ODK II stopnia  (rejestracja .)

INFORMACJA O REKRUTACJI NA II STOPIEŃ NA STRONIE GŁÓWNEJ UMK