Deyplomowanie


REGULAMINY DYPLOMOWANIA

Formalności

Regulamin dyplomowania na studiach licencjackich

Regulamin dyplomowania na studiach magisterskich

 

T E R M I N A R Z   O B R O N   ODK 2021/2022

w przygotowaniu

 

Egzaminy licencjackie 

I termin: termin złożenia przez studenta  wniosku o wszczęcie  postępowania w dziekanacie –

II termin: termin złożenia przez studenta  wniosku o wszczęcie postępowania w  dziekanacie – 

Obrony prac magisterskich

I termin: termin złożenia przez studenta  wniosku o wszczęcie postępowania w  dziekanacie – 10 dni przed planowanym terminem obrony)

II termin: termin złożenia przez studenta  wniosku o wszczęcie postępowania w dziekanacie – od dnia 

Student, który składa wniosek o wszczęcie procedury ukończenia studiów musi mieć zaliczone wszystkie przedmioty
(w szczególności zaliczone seminarium) i obowiązkowo wpisane oceny do systemu USOS!!!

 

REKRUTACJA NA II STOPIEŃ 

 

INFORMACJA O REKRUTACJI NA II STOPIEŃ NA IRK