Galeria


Zachęcamy do zaglądania na nasz fanpage na FB – tam stale aktualizujemy nasze albumy i dorzucamy nowe >>

 

WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH

Większość zajęć na kierunku odbywa się w głównym budynku Wydziału przy ul. Sienkiewicza 30-32.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

Zarówno na I, jak i na II roku stopniu studiów, proponujemy zróżnicowane formy zajęć – nie tylko studyjnych, ale i terenowych, ciekawe formy prezentacji i żywy kontakt z zabytkami.

 

WYZWANIA NAUKOWE

Studia na ODK – zwłaszcza na poziomie magisterskim – to także poważne wyzwania naukowe: własne i zespołowe studia zabytkoznawcze, kwerendy archiwalne, biblioteczne i terenowe, dyskusje na różnych forach, udział w konferencjach naukowych.

 

OBOWIĄZKOWE ĆWICZENIA TERENOWE

Na pierwszym stopniu studiów studenci biorą udział w dwóch wielodniowych wyjazdach ćwiczeniowych: w zakresie historii sztuki i styloznawstwa (ćwiczenia stylistyczno-opisowe)>> oraz w zakresie inwentaryzacji architektury >>.

OBJAZDY ZABYTKOZNAWCZE

Uzupełnieniem dydaktyki na kierunku są wyjazdy zabytkoznawcze. Szczegółowe relacje z organizowanych w ramach zajęć lub proponowanych przez Zakłady i Koła Naukowe wyjazdów fakultatywnych znajdziecie na ich stronach domowych i na naszej stronie FB. Zachęcamy!

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej >> Koło Naukowe Historyków Sztuki Średniowiecza >> Koło Naukowe Studentów Konserwatorstwa >>