Linkownia


W naszym zespole linków znajdziecie odnośniki do stron różnych instytucji związanych z ochroną dóbr kultury i muzealnictwem. Z wieloma z nich współpracujemy. 

ICOMOS >>
ICOM The World Museum Community >>
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego >>
NID – Narodowy Instytut Dziedzictwa >>
NIMOZ – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów >>
Portal E-zabytek >>
UNESCO WORLD HERITAGE >>
Muzeum Zamkowe w Malborku >>
Muzeum Narodowe w Warszawie >>
Muzeum Narodowe w Krakowie >> 
Muzeum Narodowe w Poznaniu >>
Muzeum Okręgowe w Toruniu >>
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy >> 
Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu >> 
Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie >>
Muzeum Diecezjalne w Pelplinie >> 
Muzeum Diecezjalne w Płocku >>


Ta strona jest w stałej budowie