Historia sztuki bizantyńskiej – publikacje online


 ARTYKUŁY NAUKOWE I PUBLIKACJE DOSTĘPNE ON-LINE

 • Ravenna in Late Antiquity cambridge
 • ANNA RÓŻYCKA BRYZEK, Przeciw stereotypom myślenia o sztuce bizantyńskiej    opoka.org.pl
 • MARIA OŁDAKOWSKA, Mikołaj jako Imago Dei i Vir Dei… www.kul.lublin
 • WIKTOR OSTASZ, Perły wśród jedwabiPrace Hist.-Arch. Rzeszów, t. 18
 • ks. JANUSZ CZERSKI, Biblia w liturgii Jana Chryzostoma… >>
 • ks. JANUSZ CZERSKI, Mistagogia liturgii Jana Chryzostoma… >>
 • P.A. FEVRIER, Sarcophages d’Arles >>
 • J. A. COTSONIS, Byzantine Figural Processional Crosses >>
 • THE GLORY OF BYZANTIUM googlebooks>>
 • BYZANTIUM. FAITH AND POWER Met>>
 • PERCEPTIONS OF BYZANTIUM Met>>
 • Technologia bizantyńskich mozaik Brit. Mus.>> Uni Sussex>>

 ARTYKUŁY NAUKOWE DOSTĘPNE W BAZIE JSTOR (z sieci UMK)

Sztuka wczesnochrześcijańska i wczesnobizantyńska 

Fundacja Konstantynopola 1
Porfirowe grupy tetrarchów 1 2
Codicili 1
Plakiety cesarzowej Ariadny 1
Rzym i Konstantynopol w sztuce późnoant. 1
Porfirowa kolumna Konstantyna w Konstantynopolu 1 2

Cokół obelisku Teodozjusza  1
Poklasyczna produkcja artystyczna 1
Złota Brama w Konstantynopolu  1
Pochówki cesarskie w Konstantynopolu 1
Idea „Nowego Rzymu” 1 2 3 4
Płyty srebrne z cyklem Dawida 1
Rawenna 1 (program budowlany Teodoryka)

Plastyka

Cameron Averil, Images of Authority: Elites and Icons in Late Sixth-Century Byzantium, Past & Present, No. 84 (Aug., 1979), pp. 3-35 >>
Cutler Anthony, The Right Hand’s Cunning: Craftsmanship and the Demand for Art in Late Antiquity and the Early Middle Ages, ‚Speculum’, Vol. 72, No. 4 (Oct., 1997), pp. 971-994 >>
Weitzmann Kurt, Ševčenko Ihor, The Moses Cross at Sinai, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 17 (1963), pp. 385-398 >>

Konstantynopol

Downey Glanville, The Builder of the Original Church of the Apostles at Constantinople: A Contribution to the Criticism of the „Vita Constantini” Attributed to Eusebius, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 6 (1951), pp. 51+53-80 >>
Bassett Sarah Guberti, The Antiquities in the Hippodrome of Constantinople, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 45 (1991), pp. 87-96 >>

Hagia Sophia w Konstantynopolu 

Charles Martin A., Hagia Sophia and the Great Imperial Mosques, ‚The Art Bulletin’, Vol. 12, No. 4 (Dec., 1930), pp. 320-345 >>
Mango Cyril, Parker John, A Twelfth-Century Description of St. Sophia, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 14 (1960), pp. 233-245 >>
Morey Charles Rufus, The Mosaics of Hagia Sophia, ‚The Metropolitan Museum of Art Bulletin New Series, Vol. 2, No. 7 (Mar., 1944), pp. 201-210 >>
Oikonomidès Nicolas, Some Remarks on the Apse Mosaic of St. Sophia,’Dumbarton Oaks Papers’, Vol. 39 (1985), pp. 111-115 >>
Taft Robert, The Liturgy of the Great Church: An Initial Synthesis of Structure and Interpretation on the Eve of Iconoclasm, ‚Dumbarton Oaks Papers’, Vol. 34/35 (1980/1981), pp. 45-75 >>
Taylor Rabun, A Literary and Structural Analysis of the First Dome on Justinian’s Hagia Sophia, Constantinople, ‚Journal of the Society of Architectural Historians’, Vol. 55, No. 1 (Mar., 1996), pp. 66-78 >>
Xydis Stephen G., The Chancel Barrier, Solea, and Ambo of Hagia Sophia, ‚The Art Bulletin’, Vol. 29, No. 1 (Mar., 1947), pp. 1-24 >>

Sztuka średniobizantyńska 

Ikona w liturgii 1
Architektura Rusi Kijowskiej 1
Ikona Matki Boskiej Włodzimierskiej 1
Sztuka Serbii, Gruzji, Armenii 1

Sztuka późnobizantyńska

Złotnictwo doby Paleologów 1

 


 ŹRÓDŁA online

Aleksjada Anny Komneny wersja ang.

 


 KOŚCIÓŁ WSCHODNI

LITURGIA JANA CHRYZOSTOMA PO POLSKU (prawosławny serwis internetowy)

OFICJALNA STRONA KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO W POLSCE
http://www.orthodox.pl/

OFICJALNA STRONA EKUMENICZNEGO PATRIARCHATU KONSTANTYNOPOLA
http://www.ecupatriarchate.org/

MUZYKA LITURGICZNA
http://www.ec-patr.net/en/